• Πληροφορίες

  • Ερμηνεία Θεσσαλονίκη
  • Στο Ερμηνεία Θεσσαλονίκης παρέχουμε επίσημες υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας σε όλες τις γλώσσες του κόσμου! Καλύπτουμε όλους τους πιθανούς γλωσσικούς συνδυασμούς και μεταφράζουμε-επικυρώνουμε με ακρίβεια κείμενα παντός τύπου και ορολογίας (πιστοποιητικά, πτυχία,ιστοσελίδες,ιατρικά,νομικά, οικονομικά κείμενα κλπ). Σεβόμαστε τις προθεσμίες και στοχεύουμε στην άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών σας στο συντομότερο χρονικό διάστημα! Με δυνατότητα παροχής πλήρους νομικής επικύρωσης και επικύρωσης από το Δικηγορικό Σύλλογου για τη γλώσσα που ενδιαφέρεστε!Το motto μας "Η εξυπηρέτηση σε όλες τις γλώσσες του κόσμου!"

  • 2313097964
  • thess@erminia.gr
  • Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρωσικά, Τούρκικα, Ελληνικά για ξένους, Κινέζικα, Αράβικα