Το E-Language Center διοργανώνει διαδικτυακά σεμινάρια για καθηγητές, δασκάλους και μεταφραστές σχετικά με την εκπαίδευση και τις ξένες γλώσσες.